Tag Archives: цигара

Цигара

Излизаш на терасата и се приютяваш в тъмнината на нощта. Огънчето от запалката осветява лицето ти за няколко кратки секунди и издишваш първото облаче дим.

Обгръща те шумът на квартала: разбудените насекоми…,   плач на бебе…,   движещи се в далечината коли…,   настойчивото мяукане на малко котенце…

Погледът ти мързеливо се плъзва по осветените прозорци пред теб и силуетите, движещи се зад тях… Животът си тече, разграфен на малки правоъгълни кутийки. Стотици малки светове, всеки със собствен ритъм и правила, без видима връзка помежду им.
Но за една цигара време стават част и от твоя живот.

Поглеждаш какво правят семейството с малко дете отсреща… Потърсваш с очи проблясващото огънче от цигарата на заклетия пушач на третия етаж… Хвърляш поглед към пустеещата тераса, чиято луминесцентна лампа осветява стаята ти, щом изгасиш…

Събираш с очи трохи от чуждото ежедневие и се наслаждаваш на спокойствието, което ти носят…

Пепелта от забравената цигара се отронва и почти нежно докосва крака ти. Сепнато дръпваш за последен път и обръщаш гръб на вечерната гледка.

Време е да пристъпиш обратно в своя собствен малък правоъгълен свят, който ти носи уют…