Tag Archives: странник

Странник

В село замръкна странник. Приютиха го в една къща за през нощта. Никой не го разпитваше за нищо – говореха си всекидневни неща. Сложиха масата и споделиха вечерята с него. Децата скритом го поглеждаха, докато лакомо лапаха от паниците си.

Когато се заситиха, жените станаха да раздигат трапезата, а мъжете се облегнаха назад да изпушат по тютюн. Огънят хвърляше отблясъци през процепа на печката. Разговорът заглъхна и всички обърнаха погледи към странника. Той знаеше какво се очаква от него. Огледа светналите от любопитство детски лица и стаения интерес в очите на възрастните и започна да разказва. Цялата публикация