Поп каро

Той предпазливо отвори вратата на стаята. Тя, вече будна, седеше в леглото по потник и неговите къси панталони и старателно редеше карти. Седна внимателно до нея и я целуна по рамото:

– Добро утро! Какво е това?

– Пасианс.

Известно време той я следи мълчаливо.

– А аз кой съм?

– Ти си поп каро.

– А-а-а… – гласът му не изразяваше кой знае какво разбиране. – И какво казват картите?

– Че е твой ред да направиш закуска – закачливо му се засмя тя. – Палачинки!
Цялата публикация


Странник

В село замръкна странник. Приютиха го в една къща за през нощта. Никой не го разпитваше за нищо – говореха си всекидневни неща. Сложиха масата и споделиха вечерята с него. Децата скритом го поглеждаха, докато лакомо лапаха от паниците си.

Когато се заситиха, жените станаха да раздигат трапезата, а мъжете се облегнаха назад да изпушат по тютюн. Огънят хвърляше отблясъци през процепа на печката. Разговорът заглъхна и всички обърнаха погледи към странника. Той знаеше какво се очаква от него. Огледа светналите от любопитство детски лица и стаения интерес в очите на възрастните и започна да разказва. Цялата публикация