„Цветя за Алджърнън“ Даниел Кийс (I част)

„Flowers for Algernon“ Daniel Keyes (part I)

1 очет за тва куето се случва – 5 март 1956

Доктор Штраус казва че отднес трябва да записвам сичко куето мисля и куето мисе случва. Незнам за кво е нужно но той казва че туй е много важно зада видят дали ще ме исползват илине. Надявам се че ще ме исползват. Мис Киниен казва че може даме направят умен. Ас искам да съм умен. Казвам се Чарли Гордън. На 37 години съм и преди две седмици имах ружден ден.

2 очет за тва куето се случва – 6 март

Днес имах нешто като испит. Май несе справих и ми се струва че сега няма да ме исползват. А стана така въф стаята стуеше един добър млад човек и държеше някакви бели кртончета и всички бяха исцапани с мастило. той каза Чарли какво виждаш на туй картонче.

Ас казах виждам петно од мастило. Той каза правилно. Помислих че туй е сичко и станах да си ходя но той ме спря. Каза седни Чарли още не сме свършили. Не помниа много добре как беше после ама той каточели поиска да му кажа каво виждам във петното. Ас ништо не видях но той каза че там има картинки че другите хора виждат ниакви картинки. а ас ништо не можах да видя. Ама наистина се старах да ги видя. държах картончтата близо до очите си после далеко. Казах ако имах очила штях да виждам подобре слагам си очилата като гледам тиливизор но са в шкафа във кридора. Донесох ги. После казах дайте пак да погледам туй картонче и вече непремено ште намеря картинката.

Много се старах ама пак не можах да намеря картинката. Виждах само масилено петно. Казах може дами трябват нови очила. Той написа нешто на листа и ас се исплаших че несъм издържал испита. Казах му туй е много красиво петно с малки точици покрай. Той много се натъжи значи съм збъркал.

3 очет за тва куето се случва – 7 март

Доктор Штраус и доктор Немюр казват че петната мастило това ништо не значи. Казах им ас несъм разливал мастило на картончетата и ништо не можах да видя въф петната. те казха че можеби все пак ште ме исползват. Казах мис Киниен никога не ми е правила таквиз испити само провряваше четенето и писането. Те казаха мис Киниен казала че съм найдобрия й ученик въф вечерното учлиште за възрасни понеже се старая повече от другите и много искам да уча. Те ме попитаха как стана така Чарли че сам си отишъл въф вечерното училиште. Как го намери. Казах им че питах хората и ниакой каза къде да отида зада се науча да чета и пиша добре. Те попитаха а зашто ти се искаше. казах цял живот съм искал дасъм умен а не глупак. Обаче да си умен е много трудно. Те попитаха а знаеш ли че може да е закратко. Казах да. Мис Киниен ми каза. Няма значение дали ще боли.

Днес покъсно имах още някакъв шантав испит. Стори ми се по лесен щото можех да видя картиките Обаче тоя път милата дама дет се занимаваше смене не искаше да й расказвам за картинките. Обърках се. Казах вчерашниа мъж искаше да кажа какво виждам въф петната тя каза че това ништо незначи. Каза ми измисли раскази за хората на картинките. Казах й как може да се расказва за хора дето никога не си виждал. защо трябва да измислям лъжи. Ас вече не лъжа щото винаги ме хваштат.

После едни хора с бели престилки ме поведоха в друга част на болницата и ми дадоха игра. Нешто като състезание със бяла мишка. Наричаха мишката Алджърнън. Алджърнън стоеше въф кутия със страшно много завои от всякакви стени вътре и ми дадоха молиф и лист с чертички и квадратчета. От едната страна пишеше СТАРТ а от другата пишеше ФИНАЛ Казаха че туй е л а б е р и н т и ние с Алджърнън трябва да направим един и съшт лаберинт. Не разбрах как може да е съшт като ас имам лист а Алджърън кутия ама ништо не казах. а и нямаше време щото сстезанието започна.

Единиа мъж държеше часовник и се опитваше да го скрие от мене затуй се стараех да не гледам натам и започнах да се валнувам.

От тоя испит ми стана още позле от колкото от другите щото го повтаряха десет пъти с различни лаберинти и Алджърнън винаги побеждаваше. Незнаех че мишките са толкоз умни. Може да е щото Алджърнън е бял. може пък белите мишки да са поумни от другите.

4 очет за тва куето се случва – 8 март

Ште ме исползват Толкоз се валнувам че почти немога да пиша. Първо доктор Штраус и доктор Немюр малко спориха. доктор Немюр беше в кабинета когат доктор Штраус ме заведе там. Доктор Немюр се чудеше да ме исползват ли илине но доктор Штраус му каза че мис Киниен ме препръчала като най добрия от сички дето ги учи. Харесвам мис Киниен щото тя е много умна учителка. И ми каза Чарли ще имаш още един шанс. Ако добровлно се съгласиш на тоз есперимент може да станеш умен Несе знае дали ште е завинаги или не но има шанс. Затуй ас казах добре макар че много ме е страх щото каза че ште ми правят опирация. Тя ми каза несе страхувай Чарли ти постигна таквиз големи успехи с толкоз малки спосбности че мисля да си го заслужил повече од сички.

Затуй се исплаших когат доктор Немюр и доктор Штраус спориха за туй. Доктор Штраус каза че имам нешто много хубаво

Той каза доктор Немюр Чарли не е такъв къвто сте си представяли първия от ваште нови интелек… (не разбрах думата) сюпермени. Но повечето хора столкоз ниско ниво на интеле… са вражд… и необшти… те обикновено са тъпо апатич… и с тях е трудно да се занимаваш. Той е добър е по харакер заинтресован е и сготовност се отзовава.

доктор Немюр каза не забравяйте че той ще бъде първото чувешко съшество чиито интелек ште се утрои чрез хиргическа намеса.

Доктор Штраус каза правилно Погледнете колко добре се е научил да чете и пише за своето ниско умствено ниво това е толкоз голямо достиж… колкото ние с вас без всякаква помош да изучим теорията за …носта на Анштайн.

Не разбрах сички думи те говореха много бързо но каточели доктор Штраус беше за мене а другия не.

После доктор Немюр кимна каза добре можеби сте прав. ште исползваме Чарли Като каза туй ас много се развалнувах скочих и му стиснах ръката затуй че е толкоз добър с мене. Казах му благодарско док няма да съжалиавате дето сте ми дали още един шанс. И го казах чесно. След опирацията непремено ще се старая да стана умен. Тъй ште се старая направо ужас.

5 очет за тва куето се случва – 10 март

Страх ме е. многото хора дето таботят тука и сестрите и тия дето ме испитваха ми донесоха бомбони и ми пожелаха успех. надявам се да ми провърви

попитах доктор Штраус ште мога ли след опирацията да победя Алджърнън и той каза можеби. Ако операцията стане ще й покажа на тая мишка че мога да съм и ас толкоз умен. А даже може и поумен. ште мога да чета подобре и да пиша правилно думите ще зная много различни работи и ще съм като останалите хора. Искам да съм умен като другите. Ако остана умен завинаги ще направят умни всички по света.

6 отчет за тва което се случва – 15 март

Опирацията не болеше. Направиха ми я докат съм спял. Днеска снеха от главата и очитеми бинта и мога да пиша отчети за тва което се случва Доктор Немюр като видя другите ми отчети каза че пиша думата о т ч е т неправилно и ми показа как трява да я пиша думата к о е т о също. Трява да опитам да го запомня

Трудно мие да запомням как е правилно да се пише. Доктор Штраус казва че трява да пиша сичко което ми се случва но повече трябва да расказвам какво мисля и чуствам Когато му казах ас не умея да мисля той каза опитай. Прес цялото време докато имах бинт на очите се опитвах да мисля. Ништо не стана. Незнам за кво да мисля. Може би ако го питам той ще ми каже как да го правя нали сега трява да стана умен. За какво мислят умните. Сигурно измислят нешто. искам вече да мога да измислям.

7 отчет за тва което се случва – 19 март

Все съштото. Минах много испити и състезания с Алджърнън. мразя я тая мишка. винаги ме бие. Доктор Щраус каза че трява да ги играя тез игри И още каза че скоро пак ще трява да преминавам през съшите испити. Ония шантави мастилени петна. И ония шантави картинки. Обичам да рисувам мъж и жена но няма да тръгна да лъжа за хората.

Толкоз много се опитвам да мисля че ме заболя главата. Уж доктор Щраус ми е приятел но той неми помага. Неми казва за кво да мисля или кога ще стана умен.

8 отчет за тва което се случва – 23 март

Връщам се на работа във фабриката. Казаха че е подобре пак да почна работа но не бива да казвам на никой закакво са ми правили опирация и трява всяка вечер след работа да ходя във болницата за час. Смятат да ми плаштат пари всеки месец зада се уча да стана умен.

Радвам се чесе връщам във фабриката защото ми липсва работата и приятелите и наште развлечения.

Доктор Щраус каза че трява да продължавам да записвам разни неща но няма нужда всеки ден а само когат мисля за нещо или ми се случи нещо особено. каза ми не падай духом щото за туй е нужно време и става бавно. Той каза че минало много време докат Алджърнън станал 3 пъти поумен от преди. Значи Алджърнън винаги ме побеждава щото са му направили същата опирация като на мене. Стана ми полеко. Може да успея да го направя тоя лаберинт побързо от обикновена мишка. Може някой път да победя и Алджърнън. Ето туй ще е страхотно. Засега изглежда че Алджърнън ще остане умен завинаги.

25 март (няма нужда вече да пиша одгоре “отчет за тва което се случва” само когато го давам веднъж в седмицата на доктор Немюр да го прчете. Трява само да пиша датата. Това пести време.)

Днес във фабриката беше много весело. Джо Керп каза я дай да видим къде е тая опирация на Чарли дето са му я правили да му добавят мозък. Щях да му раскажа обаче се сетих че доктор Щраус каза небива. После Франк Райли каза какво си правил Чарли хайде напъни се и снасяй.

Понякога някой ще каже ей вижте Джо или Франк или Джорж как се прави на Чарли Гордън. Не зная зашто говорят тъй обаче винаги се смеят. Таз сутрин Емос Борг казваше името ми като крещеше на разсилния Ърни. Ърни бил изгубил някъв пакет. Той каза дяволите даго вземат Ърни превръщаш се в Чарли Гордън. Не зная защо каза тъй. Ас никога не съм губил никви пакети.

28 март. Днеска вечерта при мене дойде доктор Щраус зада разбере защо не съм отишъл както тряваше. Казах му че вече не ми харесва да играя с Алджърнън. Той каза че засега туй не е нужно но трява да ходя. Донесе ми подарък самоче не е точно подарък а назаем. Помислих че малък тиливизор но не било. Той каза че трява да го включвам като си лягам да спя. Казах му шегувате ли се защо трява да го включвам като спя. Къде се е чуло и видяло. Но той каза че ако искам да стана умен трява да го слушам. Казах му не мисля че ставам умен а той сложи ръка на рамото ми и рече Чарли ти още не го знаеш но вече ставаш поумен. Засега няма да го забелязваш. Мисля че той просто беше добър с мене зада ме успокои щото изобщо не изглеждам поумен.

А, за малко да забравя. Попитах кога мога да се върна в училище при мис Киниен. Той каза че повече няма да ходя там. Каза че скоро мис Киниен ще идва във болницата да ме учи оделно. Много й бях сърдит че не дойде да ме види във болницата когат ми направиха опирацията но я обичам и можеби пак ще станем приятели.

29 март. Цяла нощ не можах да мигна заради тоя шантав тиливизор. Как да заспя като цяла нош ми викат в ушите някви чалнати думи. И тия глупави картинки. Ужас. Аз не ги разбирам какво там приказват като съм буден камоли като спя.

Доктор Щраус каза сичко е наред. Казва че мозъка ми се учи докато спя и туй ще ми помогне когат със мис Киниен започнем уроците в болницата (само че сега знам че туй не е болница а лаборатория). Мисля си че туй са измишльотини. Ако може да се поумнява насън защо хората ходят на училище. Не мисля че от туй ще излезе нещо. Винаги гледам късната и найкъсната програма на тиливизията ама туй изобщо не ме е направило умен. Може пък да трява да спиш като я гледаш.

9 отчет за тва което се случва – 3 април

Доктор Щраус ми показа как да намаля звука на тиливизора и сега мога да спя. Нищо не чувам. Аз и досега не помня какво приказват там. Понявга сутрин го включвам пак за да видя дали съм научил нещо през ноща и мисля че е нищо. Мис Киниен казва че може да е на друг език или нещо друго. Обаче почти винаги прилича на амирикански. Тиливизора приказва толкоз бързо побързо даже и от мис Голд дето ми беше учителка в шести клас а си спомням че тя приказваше толкоз бързо че не можех нищо да разбера.

Казах на доктор Щраус не е лошо да станеш умен насън. Но аз искам да съм умен като съм буден. Той каза че то е едно и също.

Боли ме главата от вечеринката. Приятелите ми от фабриката Джо Керп и Франк Райли ме викнаха да ида с тях в салон Макси да пийнем. Не обичам да пия но те казаха че ще е много весело. Хубаво си изкарах.

Джо Керп каза че трява да покажа на момичетата как мия пода във фабриката и ми донесе парцал. Показах им и всички се смяха като казах че мистър Донеган казва че съм най добрия чистач от сички които е имал през цялото време щот си обичам работата и се справям добре и никога не закъснявам и не съм отсъствал нито един ден само когато ми правиха опирацията.

Казах им че мис Киниен винаги казва Чарли гордей се с работата си щото добре се справяш с нея.

Сички се смяха и ни беше весело и ми дадоха да пия много а Джо каза ама че образ е тоя Чарли като се натаралянка. Не зная какво значи туй но те всички ме обичат и ни е весело. Направо не мога да чакам кога ще стана толкоз умен като най добрите ми приятели Джо Керп и Франк Райли.

Не помня как свърши вечеринката но май отидох за цигари и весник за Джо и Франк и като се върнах тях ги нямаше. Никой нямаше. Търсих ги на всякъде до късно. После не помня добре но май ми се доспа или се разболях. Някакъв добър полицай ме завел в къщи. Тъй рече хазайката мисиз Флин.

Но ме боли главата и имам цицина и синки. Мисля че може да съм паднал но Джо каза че туй е работа на полицая те понякога биели пияните. Аз не мисля тъй. Мис Киниен казва че полицаите трява да помагат на хората. Все пак много ме боли главата и насякъде и ми се гади. Повече никога няма да пия.

6 април. Победих Алджърнън. Даже не знаех че съм го победил докато Бърт лаборанта не ми каза. Втория път загубих щото ама толкоз се валнувах че паднах от стола преди да свърши играта. Обаче го бих още осем пъти. Може пък и да ставам умен щом победих такваз умна мишка като Алджърнън. Не се чуствам поумен.

Исках още да се състезавам със Алджърнън но Бърт каза за един ден стига. Разрешиха ми да го подържа за минутка. Той не толкоз лош. Мекичък е като топчица памук. Примигва и като си отвори очите те са черни покрая с розовичко.

Казах че може да го нахраня защото ми стана неприятно че го победих а аз искам да съм добър и да дружа със сички. Но Бърт каза небива. Алджърнън е много особена мишка със същата опирация като мойта и той първи от сички животни е останал умен толкоз дълго. Той каза че Алджърнън е толкоз умен че трява секи ден да решава задача зада получи ядене. Туй е нещо като ключалка на врата коят сменят секи път когат влиза вътре да яде затуй секи ден той трява да научава нещо ново зада си получи яденето. Стана ми жал за него щото ако не може да научи нещо ще остане гладен.

Не е правилно да караш някого да минава испитания за храна. Ще му хареса ли на доктор Немюр ако трява да минава испитания секи път кат огладнее. Мисля че с Алджърнън ще станем приятели.

9 април. Днес след работа в лабораторията беше мис Киниен. Тя уж се радваше да ме види но каточели се страхуваше от нещо. Казах й ей мис Киниен не се бойте още не съм станал умен и тя се разсмя. Тя ми каза вярвам в теб Чарли ти със сички сили се стараеше да четеш и пишеш подобре од другите. Отначало ще се занимаваме по малко и ще направиш нещо за науката.

Четем една много трудна книшка. Казва се Робинсон Крузо и е за един човек дето попада на неубитаем Остров. Той е умен и измисля найразлични работи зада си има дом и храна и плува добре. Само че ми е мъчно за него щото е съвсем сам и си няма приятели. Но май на острова живее още някой щото има картинка как той със смешния си чадър гледа следи от крак. Надявам се ще си намери приятел и няма да е самотен.

10 април. Мис Киниен ме учи да пиша подобре. Казва ми погледни думата затвори очи и я повтаряй много пъти докат не я запомниш. Много ми е трудна думата  т р я б в а която се изговаря  т р я в а и думата  ч у в с т в а м която се изговаря  ч у с т в а м.

14 април. Прочетох Робинзон Крузо. Ще ми се да разбера какво е станало с него след това но мис Киниен каза че това е всичко. Защо.

15 април. Мис Киниен каза че се уча бързо. Тя прочете някои от отчетите ми и ме погледна някак страно. Каза че съм добър човек и ще им го докажа на всички. Попитах я защо. Тя каза че няма значение но небива да се огорчавам ако разбера че не всички са толкова добри колкото си мисля аз. Тя каза човек като теб на когото Бог е дал толкова малко си направил повече от много умни които не исползват ума си. Казах й че всичките ми приятели са умни но са добри. Те ме обичат и никога нищо лошо не са направили. В този момент нещо й влезна в окото и тя изтича в туалетната.


2 responses to “„Цветя за Алджърнън“ Даниел Кийс (I част)

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: